O OTG

OTG West Europe

jest stowarzyszeniem non-profit

  What is OTG and how do we do it

 Zespół OTG

Dlaczego stowarzyszenie non-profit?

Ponieważ chcemy być zorganizowani w silny i przejrzysty sposób. Ewentualna nadwyżka jest reinwestowana w rozwój OTG WE. Naszym celem jest ciągły rozwój nowych i coraz to lepszy rozwój narzędzi dla wszystkich dystrybutorów prowadzących biznes w Europie.

podejmij działanie!

Podstawy naszych wartości

Zobacz nasze wytyczne i zasady.

 Zasady OTG